Available courses


„ROZSZERZENIE OFERTY EDUKACYJNEJ W CELU DOSTOSOWANIA DO POTRZEB LOKALNEGO RYNKU PRACY”

Technik cyfrowych procesów graficznych to specjalista zajmujący się przygotowaniem stron www i produkcją poligraficzną. Obsługuje różnego rodzaju programy graficzne oraz typowe programy do składu komputerowego, posiada umiejętności z zakresu procesów wydruku, fotografii, znajomości programów do tworzenia grafiki wektorowej i bitmapowej, przydatne w przyszłej karierze zawodowej. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest obecny niemal w każdej agencji reklamowej, we wszystkich firmach wydawniczych oraz drukarniach cyfrowych.

„ROZSZERZENIE OFERTY EDUKACYJNEJ W CELU DOSTOSOWANIA DO POTRZEB LOKALNEGO RYNKU PRACY”


Technik inżynierii sanitarnej to specjalista zajmujący się projektowaniem i nadzorowaniem wykonania sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych i gazowych, wentylacji i klimatyzacji. W dziedzinie ochrony środowiska zajmuje się technologią uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Posługuje się dokumentacją techniczną, sporządza kosztorysy i oferty przetargowe, wykonuje kalkulację robót instalacyjnych.

„ROZSZERZENIE OFERTY EDUKACYJNEJ W CELU DOSTOSOWANIA DO POTRZEB LOKALNEGO RYNKU PRACY”


Stolarz to specjalista zajmujący się wytwarzaniem i konserwacją wyrobów stolarskich, tj. schody, drzwi, okna, parkiety, szafy wnękowe, altany, pergole, itp.). Na co dzień wykonuje meble na miarę oraz przedmioty codziennego użytku, tj. ramy do obrazów, półki, taborety, ławki, itp. Umiejętnie posługuje się elektronarzędziami i obrabiarkami do drewna oraz precyzyjnymi narzędziami ręcznymi.

„ROZSZERZENIE OFERTY EDUKACYJNEJ W CELU DOSTOSOWANIA DO POTRZEB LOKALNEGO RYNKU PRACY”


Technik przemysłu mody jest nowoczesnym zawodem, który powstał, aby sprostać zapotrzebowaniu na specjalistów rynku mody w kraju i za granicą. Jest zawodem łączącym dziedziny nauk artystycznych, technicznych i socjologicznych. Kształcenie w ramach kierunku obejmuje: projektowanie zarowno pojedynczych wzorów ubiorów, jak i całych kolekcji zgodnie z tendencjami w modzie; kztałtowanie umiejętności stylizacji sylwetki z uwzględnieniem osobowości i budowy figury; technologię wykonania modeli odzieży; marketing mody w szerokim zakresie np. umiejętność zorganizowania profesjonalnego pokazu mody, sesji zdjęciowych, opracowania katalogów modowych, kontraktacji i dystrybucji kolekcji. Absolwent technikum przemysłu mody posiada umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy i umiejętności projektowania i opracowania technologii z zachowaniem zasad etycznych i prawnych.